FARC

צ’אבז רוצה מלחמה

קרע של ממש ביחסי ונצואלה וקולומביה

תכלה שנה וקללותיה

סיכום אירועי השנה שעברה

הקרטל החדש

הסמים בשירות הטרור

הוגו התומך בטרור

הפעילות החשאית של צ’אבז