ניקולס מדורו מעניק תמונה של צ'אבז לנשיאת ברזיל רוסף – הנשיא החדש מתקשה להיכנס לנעליים הגדולות של קודמו. צילום: אייג'נסיה ברזיל


ניקולס מדורו מעניק תמונה של צ'אבז לנשיאת ברזיל רוסף – הנשיא החדש מתקשה להיכנס לנעליים הגדולות של קודמו. צילום: אייג'נסיה ברזיל