בולגריה

בחזרה ליאלטה 1945

סופי קובזנצב על ההתפתחויות האחרונות במזרח אירופה

הדמוקרטיה בנסיגה

התחזקות הגוש הריכוזי והעמקת המשבר הכלכלי מאיימים על דמוקרטיות בעולם

הג'נוסייד השקט

אירופה ויפן נעלמות