הולנד

גרמניה תקועה

מרקל מתקשה להרכיב קואליציה

סדר סדר תרדוף

האם להחזיר את הגלגל לאחור זה רע?

2010 בזירה העולמית

סיכום אירועי השנה החולפת

יבשת בהקצנה

אירופה קרבה לפיצוץ