סרי לנקה

סופם של הנמרים הטאמילים?

מלחמת האזרחים בסרי לנקה מגיעה לסיומה