גיליון פברואר 2009

זמן הפרעון

תוצאות המלחמה בעזה הן האחרונות בשורת אירועים ששינו את המציאות באזור. שינויים אלו מציבים את הפעילות הסורית והאיראנית בפני פרשת דרכים

דבר העורך

העשן מתפזר

מבוכה בעולם הערבי

השפעת המלחמה בעזה על האזור

השבר הסורי-איראני

האם דמשק בדרך החוצה מציר הרשע?

בחירות 2009 בישראל

כמה נקודות למחשבה

סופם של הנמרים הטאמילים?

מלחמת האזרחים בסרי לנקה מגיעה לסיומה