גיליון יוני 2013

רסיסי העולם הערבי

ההפיכה החדשה במצרים מעידה על שסע צולב דתי-ממלכתי וסוני-שיעי, המחלק את כל מדינות האזור

דבר העורך

זעזועים בצמרת

חלום הדמוקרטיה הסתיים

הצבא המצרי מדיח את מורסי

המזרח התיכון בארבעה חלקים

על הקבוצות השונות באזור

אסטרטגיה ממוקדת

מצרים שוקעת בכאוס