אתיופיה

הכרעה בקרן אפריקה

על משמעות הניצחון האתיופי בסומליה