צרפת

הידיד

הרפר מגבה את נתניהו

מסנכרנים את השעון

העולם מתאם מדיניות חדשה בעולם הערב

יבשת בהקצנה

אירופה קרבה לפיצוץ

לופט געשעפט

מדיניות ממשלתית ופעילות ספקולטיבית מפילות כלכלות

הכסף שלך קונה פחות

אירופה במיתון עמוק, אך אופטימית להמשך

המיקום הוא הכל

צפון אפריקה כזירה חדשה

אנשי השנה 2007

שני המנהיגים הבולטים בעולם בשנה החולפת

שובו של הימין האירופי

קולות מאיימים מהעבר מתפשטים ביבשת

בין סוציאל-דמוקרטיה לשמרנות

החלוקה האידיאולוגית של האיחוד